Jagt i DSJ

Jagt i Darum Sogns Jagtforening

Darum Sogns Jagtforening råder over 3 km digejagt samt ca. 100 ha landbrugsjord fordelt omkring St. Darum.


På siden Jagtarealer for DSJ kan man klikke på vores jagt og se hvor vi har jagtarealer, dette er markeret med grønt (se også regler for DSJ).


Bemærk: Der er sket ændringer således, at vi har fået et par gamle jagtarealer tilbage ude ved rensningsanlægget (se kort Nord)

Regler for jagt i DSJ


Generelt

 • Ved færdsel på diget (til og fra jagt) skal hunde holdes i snor
 • Henkastning af affald (plast, patronhylstre, dåser mm.) er forbudt
 • Vis hensyn til jagtkammerater, afstand til andre jægere på diget bør være min. 75 m
 • Korn må ikke bestrædes
 • Hvis der arbejdes på marken er jagt forbudt
 • Man skal gøre sig bekendt med hvilke arealer man må drive jagt på. De opsatte skilte med DSJ er kun til orientering om, at vi her har jagt her på ét eller flere stykker


Bukkejagt

 • Der trækkes lod til bukkejagt hos formanden/kassereren sidst i april måned. Deltagelse koster 100 kr. Der tildeles én uge ad gangen per jægerJagten foregår i to områder samtidigt (nord og og syd)
 • Prisen er 300 kr/rådyr
 • Kødet tilfalder jægeren
 • Man skal straks meddele formand eller kasserer om nedlagt rådyr
 • Når en jæger har nedlagt 1 stk. buk er man ude af bukkejagten


Råvildtjagt i efteråret

 • Der må der nedlægges rådyr (buk, rå eller lam) på efterårsjagten på egen hånd (kun med hagl)
 • Efterårsjagt på rådyr må kun ske med hagl.
 • Der må kun skydes 2 rådyr pr. jæger pr. jagtår.
 • Man skal straks meddele formand eller kasserer om nedlagt rådyr.

Hej alle. Så er der foretaget lodtrækning til årets bukkejagt. Jagten går fra lørdag til og med fredag. Resultatet er som følger

Uge 21 syd : Eddi Søndergård Nielsen
Uge 21 nord : Egon
Uge 22 syd   : Bjørn Thomsen
Uge 22 nord  : Frank Agergaard
Uge 23 syd.  : Allan Ø. Hansen
Uge 23 nord : Peter Franne Frandsen
Uge 24 syd   : Hans Kurt
Uge 24 nord : Flemming Mørch
Uge 25 syd  : Egon
Uge 25 nord : Eddi Søndergård Nielsen
Uge 26 syd  : Frank Agergaard
Uge 26 nord: Bjørn Thomsen
Uge 27 syd : Peter Franne Frandsen
Uge 27 nord : Allan Ø. Hansen
Uge 28 syd : Flemming Mørch
Uge 28 nord : Hans Kurt

Pris for et stk skudt buk incl trofæ og kød 500 kr . Betales til formand Allan
Knæk og bræk
Ps den 16 maj er en lørdag i uge 20, hvorfor  Eddi og Egon har jagtstart der.


darumjagt.dk © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use